Przejdź do treści

Kto może być ubezpieczony?

Każdy kto podróżuje po europejskich krajach, lub zatrzymuje się w nich na dłużej.

Pobyt czasowy, podróż, wiza.

Dla każdego, kto potrzebuje ubezpieczenia turystycznego ważnego we wszystkich krajach Europy. Ubezpieczenie do czasowego pobytu, wizy krajowej, wizy Schengen lub Karty Pobytu. A także dla podróżujących bezwizowo. Jeżeli wyjeżdżasz do europejskiego kraju na studia, w celu poszukiwania pracy lub zarobkowym, ubezpieczenie Europe Insurance zapewni Ci odpowiednią ochronę podczas Twojej podróży i pobytu.

Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie turystyczne
Ubezpieczenie podróży zagranicznych
Ubezpieczenie wyjazdów narciarskich
Ubezpieczenie do wizy, Karty Pobytu