Przejdź do treści

Ubezpieczenie do wizy Schengen (typu C)

Strefa Schengen jest obszarem składającym się z 26 europejskich krajów, na którym obowiązuje swoboda przemieszczania się dzięki zniesionym kontrolom na granicach wewnętrznych. Większość krajów Strefy Schengen stanowią kraje Unii Europejskiej. Ich pełna lista to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

Do wjazdu i pobytu na terytorium Strefy Schengen upoważnia wiza Schengen (typu C). Wiza Schengen jest wizą krótkoterminową, długość pobytu lub pobytów w strefie Schengen nie może przekraczać 90 dni w dowolnym (każdym) okresie 180 dni. Najczęściej wydawana jest jednolita wiza Schengen, która jest ważna na całym terytorium Strefy Schengen. Może zostać wydana na wiele wjazdów (wiza Schengen wielokrotnego wjazdu), a okres jej ważności nie może być dłuższy niż 5 lat.

Jednym z wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o wydanie wizy Schengen typu C jest podróżne ubezpieczenie medyczne z sumą ubezpieczenia co najmniej 30 000 euro. Ubezpieczenie medyczne do wizy Schengen musi być ważne na całym terytorium Strefy Schengen przez cały okres planowanego pobytu. Ubezpieczenie Schengen musi pokrywać koszty związane z: nagłym leczeniem szpitalnym, pilną pomocą medyczną, koniecznością powrotu z powodów do kraju macierzystego medycznych (repatriacja), śmiercią.


"Ubezpieczenie medyczne Europe Insurance jest w pełni akceptowalne przez ambasady i konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej na całym świecie i znajduje się na liście ubezpieczeń rekomendowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP"

Ubezpieczeniem spełniającym wymagania prawa Unii Europejskiej do celów ubiegania się o wizę Schengen jest podróżne ubezpieczenie medyczne Europe Insurance. Europe Insurance pokrywa koszty leczenia cudzoziemca oraz transport do kraju macierzystego (repatriacja) do 60 000 euro (wariant podstawowy) lub 150 000 euro (wariant rozszerzony) w razie nagłego zachorowania, wypadku lub śmierci. W zakresie ubezpieczenie są m.in. wizyty lekarskie, hospitalizacja, transport medyczny, refundacja leków czy pomoc dentystyczna w nagłych wypadkach. Medyczne ubezpieczenie Europe Insurance jest ważne we wszystkich europejskich krajach (51 krajów), w tym w całej Strefie Schengen.

Ubezpieczeniem Europe Insurance jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdej osoby z zagranicy ubiegającej się o wydanie wizy Schengen. Ubezpieczenie zdrowotne Europe Insurance dedykowane jest Ukraińcom, Białorusinom oraz obywatelom innych krajów przyjeżdzających do Polski (lub innych krajów Strefy Schengen) w celach zarobkowych, niezarobkowych, służbowych, biznesowych, turystycznych, edukacyjnych, odwiedzin członków rodziny, itp.

Medyczne ubezpieczenie podróżne Europe Insurance może być zawarte w kilka minut, 100% online. Może być zawarte na okres od 1 dnia do 3 lat. Polisa ubezpieczeniowa jest wysyłana natychmiast po dokonaniu płatności online na podany adres e-mail. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty cudzoziemiec w każdym wieku.

Ubezpieczenie medyczne Europe Insurance jest w pełni akceptowalne przez ambasady i konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej na całym świecie i znajduje się na liście ubezpieczeń rekomendowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W przypadku odmowy wydania wizy Schengen zwracamy koszt poniesiony na zakup ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Oblicz składkę podróżnego ubezpieczenia medycznego Europe Insurance już teraz! To zajmujmie Ci zaledwie kilka sekund.

Przelicz Składkę »

Sprawdź także: