Przejdź do treści

Zakres ubezpieczenia

Szeroki zakres ubezpieczenia, brak udziału własnego w kosztach leczenia, wysokie sumy i limity ubezpieczenia, amatorskie uprawianie sportów, 24/7 assistance medyczny w całej Europie.

Ubezpieczenie Europe Insurance: Podstawowy Wybierz wariant Rozszerzony Wybierz wariant
Koszty leczenia € 60 000 € 150 000
Brak udziału własnego
Repatriacja
Hospitalizacja
Leczenie ambulatoryjne
Wizyty lekarskie
Badania diagnostyczne / medyczne
Leki / środki medyczne
Usługi stomatologiczne € 200 € 400
Ratownictwo i transport medyczny
24/7 Assistance Medyczny (call center)
Ubezpieczenie bagażu € 500
Elektronika i sprzęt sportowy € 250
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym € 80 000