Przejdź do treści

Ubezpieczenie do wizy krajowej (typu D)

Do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na terenie RP trwających dłużej niż 90 dni, uprawnia wiza krajowa typu D. Dodatkowo, wiza krajowa typu D upoważnia cudzoziemców również do poruszania się po wszystkich krajach Strefy Schengen na zasadach wizy Schengen, czyli daje uprawnienie do:

 • krótkiego pobytu, przez okres 3 miesięcy w każdym okresie 6 miesięcy w Strefie Schengen,
 • do tranzytu przez kraje Strefy Schengen.

Maksymalny okres na jaki może zostać wydana wiza krajowa przez władzę Rzeczpospolitej Polski (lub innego kraju Strefy Schengen) to 12 miesięcy. Do wniosku o wizę krajową typu D cudzoziemiec powinien dołączyć ubezpieczenie medyczne, które musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu lub ważności wizy.

Ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców jest dokumentem obowiązkowym do złożenia wniosku i ubiegania się o wizę krajową typu D. Ubezpieczenie dla obcokrajowców Europe Insurance spełnia wszelkie wymagania stawiane przez ambasady i konsulaty RP na świecie, urzędy ds. cudzoziemców w Polsce oraz znajduje się na liście ubezpieczeń rekomendowanych wydanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców pokrywa koszty leczenie oraz/lub koszt repatriacji w razie nagłego zachorowania lub wypadku. Suma ubezpieczenia Europe Insurance dla obcokrajowców to 60 000 EUR w wariancie Podstawowym lub 150 000 EUR w wariancie Rozszerzonym. Jest to ubezpieczenie gwarantujące cudzoziemcom organizację i zwrot kosztów leczenia, które mogą wyniknąć w związku z nagłą pomocą medyczną, pilnym leczeniem szpitalnym, koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych lub ze śmiercią na terenie Polski, Strefy Schengen oraz pozostałych krajów Europy.

W celu uzyskania pomocy medycznej (np. wizyty lekarskiej) w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania cudzoziemiec, osoba ubezpieczona powinna zadzwonić pod numer Centrum Pomocy Medycznej Assistance, dostępny całodobowo, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.


"Ubezpieczenie jest dokumentem obowiązkowym do ubiegania się o wizę krajową D."

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców Europe Insurance skierowane jest osób pracujących, uczących się lub odwiedzających Polskę, Strefę Schengen lub inne europejskie kraje w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich osób ubiegających się o wizę krajową typu D bez względu na podany we wniosku cel przyjazdu.

W razie odmowy wydania wizy otrzymasz zwrot kosztów ubezpieczenia, w całości.

Osobami objętymi zdrowotnym ubezpieczeniem dla obcokrajowców na terenie RP (oraz Strefy Schengen oraz całej Europy) mogą być obywatele wszystkich krajów. Osobami ubezpieczonymi mogą być obywatele Ukrainy, Białorusi oraz innych narodowości, ale również obywatele RP stale mieszkający w innych krajach.

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców jest ważne i obowiązkowe przy składaniu wniosku o wizę krajową typu D w celach:

 • turystycznych,
 • odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywanie pracy (w tym fizycznej),
 • wykonywania pracy sezonowej, wakacyjnej,
 • wykonywania innej pracy (np. kierowców transportu międzynarodowego, kierowców ciężarówek),
 • służbowych,
 • prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach,
 • obywania studiów i szkoleń,
 • udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej,
 • prowadzenia badań naukowych, odbycia stażu,
 • udziału w wolontariacie europejskim lub programie pomocy humanitarnej,
 • korzystania z uprawnień wjazdu i przebywania na terenie RP na podstawie Karty Polaka.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Oblicz składkę podróżnego ubezpieczenia medycznego Europe Insurance już teraz! To zajmujmie Ci zaledwie kilka sekund.

Przelicz Składkę »

Sprawdź także: